Informujeme Vás v souladu s Nařízením 2016/79 (GDPR), že Vaše osobní údaje budou zpracovány společností TROCH s.r.o., se sídlem Petříkovická 32, Poříčí, 541 03 Trutnov, IČ: 03476693, Informační manažer Bc. Eva Pilařová, gdpr@trochsro.cz, (dále jen „správce). Údaje budou zpracovány především pro účely uzavírání smluv a realizaci zakázek. Kromě údajů nezbytných pro výše uvedené účely bude využita adresa elektronické pošty a mobilní telefon z důvodu plnění ze smlouvy jako prostředků operativního bezodkladného kontaktování společností.
Údaje budou uloženy po dobu trvání Vašeho vztahu se společností a dále nejméně deset let po jeho ukončení z důvodu oprávněného zájmu správce – řešení pojistných a škodních událostí, prokazování splnění povinností dle tzv. AML zákona atd. Proti tomuto zpracování svých osobních údajů máte právo vznést písemně nebo ústně námitku.
Po celou dobu uložení údajů máte právo na informace o jejich zpracování, můžete si k nim vyžádat přístup a požadovat případnou aktualizaci (opravu).
Máte právo podat dozorovému orgánu (Úřadu pro ochranu osobních údajů) stížnost, pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů nebyly splněny všechny povinnosti správce nebo, že nebyla adekvátně ochráněna Vaše práva.

Zde naleznete podrobné informace k GDPR

%d blogerům se to líbí: