Rekonstrukce společné rozvodny NN TROCH s.r.o.Rekonstrukce společné rozvodny NN ČEZ EPO Trutnov

Předmětem zajímavé dvouetapové zakázky byla kompletní dodávka nových nízkonapěťových rozváděčů (NN) včetně zajištění napájení – automatických elektronických záskoků rekonstruovaných NN rozváděčů ze stávajícího systému MicroScada, dodání realizační dokumentace, dodávek veškerého zařízení a přístrojového vybavení. Samotné instalaci nového zařízení předcházela demontáž a likvidace starého zařízení s ohledem na životní prostřední, kdy byl materiál pečlivě roztříděn.

Mezi další zadání patřilo zprovoznění, nastavení a odzkoušení všech technologických stavů, vyhotovení výchozích revizních zpráv včetně dodání průvodní technické dokumentace. První etapa proběhla ve všech bodech podle stanoveného plánu a servisní personál Elektrárny Poříčí byl seznámen s novými rozváděči a jejich funkcemi.

Fotogalerie rekonstrukce rozvodny NN

20170915 101955
« 1 z 17 »

 

%d blogerům se to líbí: