http://trochsro.cz/2019/06/11/projekt-vyroba-rozvadecu-spolufinancovan-evropskou-unii/

Neaktuální zveřejněné informace:

Oznámení profilu zadavatele do Věstníku veřejných zakázek

Naše firma zřídila profil zadavatele a provedla jeho oznámení do Věstníku veřejných zakázek. Věstník veřejných zakázek všechny profily zadavatelů eviduje a je nutné, aby měl zadavatele v tomto seznamu profil uveden. Účelem je to, že si může kdokoliv daný profil zadavatele buďto podle názvu zadavatele nebo jeho IČO nalézt a zobrazit

Zveřejnění profilu zadavatele – společnosti TROCH s.r.o. naleznete zde.

Předběžné oznámení směrnice 2014/24/EU. Toto oznámení představuje výzvu k účasti v soutěži.

Zadávací řízení Pořízení technologie výroby rozváděčů elektrické energie

Naše firma zve obchodní partnery k podání nabídky k zadávacímu řízení CZ.01.2.06/0.0/0.0/18_240/0016194 TROCH s.r.o. „Pořízení technologie výroby rozváděčů elektrické energie“. Veškeré informace k řízení, které bude vyhlášeno k 1.4.2019, naleznete na adrese: https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/cd850ab9-2d9a-4444-a0ab-7a3e477b63b8

Zadávací dokumentace ke stažení:

Zadávací dokumentace VŘ Trochsro_20190218_RL

Termín ukončení příjmu nabídek je 15.4.2019.

 

%d blogerům se to líbí: