COVID

Vážení zákazníci, obchodní partneři, dovolujeme si vás opět upozornit na opatření v souvislosti zamezení rozšiřování nemoci, že neohlášené návštěvy nebudou do naší provozovny přijaty. Věříme, že všichni ohlášení včetně pracovníků pošty, spedičních společností budou ve společném zájmu dodržovat nařízené hygienické předpisy (hloučky, vzdálenosti, roušky…). Přejeme nám všem, abychom tuto situaci ve zdraví přečkali. Přehledné a