Rekonstrukce společné rozvodny

Rekonstrukce společné rozvodny Dokončili jsme projekt Rekonstrukce společné rozvodny – ČEZ, a.s. Elektrárny Poříčí jehož předmětem byla výroba, dodávka a montáž více jak 30 nových rozvaděčů včetně výzbroje a přenosů R 0,4kV. Projekt probíhal s přestávkami od minulého roku do srpna 2018. Tímto upřímně děkujeme za spolupráci všem našim zaměstnancům, spolupracujícím firmám a v neposlední

Nový žirafinec – ZOO Dvůr Králové

Do budovy nového žirafince ZOO Dvůr Králové (Safari Park) jsme instalovali nové rozvody elektro včetně rozváděče. Stavba lešení neprobíhala standardně, ale museli jsme ji doslova vplétat do stájových konstrukcí. Zajímavé to bylo v tom, že jsme pracovali nad úrovní žirafích hlav:-) a nedopadlo to vůbec zle…