Vítání nového občánka

Do naší provozovny jsme v lednu přivítali nového občánka MS 2004. Cesta na svět dala trochu zabrat, ale věříme, že nám všem bude dělat jenom radost. Měří 250cm a váží 2800kg. PS: Má se čile k světu, stříhá si plech a tak…:-)

Rekonstrukce společné rozvodny

Rekonstrukce společné rozvodny Dokončili jsme projekt Rekonstrukce společné rozvodny – ČEZ, a.s. Elektrárny Poříčí jehož předmětem byla výroba, dodávka a montáž více jak 30 nových rozvaděčů včetně výzbroje a přenosů R 0,4kV. Projekt probíhal s přestávkami od minulého roku do srpna 2018. Tímto upřímně děkujeme za spolupráci všem našim zaměstnancům, spolupracujícím firmám a v neposlední